Verouderde browser. Houd voor een betere ervaring je browser up to date.

Klokkenluiders

1. Wat? De regeling in “a nutshell”

De klokkenluidersrichtlijn is een Europese richtlijn die in principe tegen 17 december 2021 omgezet wordt naar Belgische wetgeving.

Waarover gaat die richtlijn, wat betekent die voor de Groep Aertssen en diens werknemers, klanten, leveranciers en partners?

Europa wil het voor klokkenluiders eenvoudiger maken om allerlei wantoestanden in een onderneming te melden. De klokkenluidersrichtlijn voorziet daarom minimumstandaarden, enerzijds rond meldkanalen en anderzijds rond bescherming van de klokkenluider tegen vergelding.

Op die manier wil de Europese wetgever drempels wegnemen voor ‘klokkenluiders’.

2. You can ring my bell - voor welke wantoestanden kan men de klok luiden?

De klokkenluidersrichtlijn mikt op overtredingen van regels die tot de bevoegdheid van de EU behoren. Dat is dus heel breed: antiwitwaswetgeving, milieuregels, volksgezondheid, mistoestanden bij openbare aanbestedingen, financiële dienstverlening, fraude, veiligheid in de transportsector… maar ook het naleven van de alomtegenwoordige GDPR-regels wordt geviseerd.

3. Welke soort cookies gebruiken we?

Ons intern meldpunt houdt rekening met specifieke eisen rond: onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.

  • Onafhankelijkheid: we zorgen ervoor dat er geen sprake is van een belangenconflict in het meldpunt. Het meldpunt heeft ook een directe lijn met de (co-)CEO en de Business unitmanager.
  • Vertrouwelijkheid: de identiteit van de melder wordt te allen tijde vertrouwelijk gehouden.
  • Gegevensbescherming: de ontvangen info is goed beveiligd. Dat betekent o.a. dat onbevoegde personeelsleden er geen toegang toe hebben.

4. Termijnen

Elke melder krijgt binnen 7 dagen na de ontvangst van zijn/haar melding een ontvangstbevestiging.

De inhoudelijke opvolging en feedback volgt binnen een redelijke termijn van ten hoogste 3 maanden na de ontvangstbevestiging. Als het om een bijzonder complexe zaak zou gaan dan kan die termijn verlengd worden tot 6 maanden.

5. Welke melders genieten bescherming?

De richtlijn beschermt een brede categorie van personen tegen represailles, wanneer zij kennis krijgen van wantoestanden en die melden. Ten eerste zijn er de werknemers, die bijvoorbeeld zouden kunnen vrezen voor hun job.

Maar ook voor consultants, freelancers, (medewerkers van) onderaannemers of leveranciers kan er heel wat op het spel staan: het niet-verlengen van een contract, reputatieschade… Ook zij genieten daarom bescherming.

Tot slot geeft de richtlijn ook bescherming aan ex-werknemers, sollicitanten, stagiairs, vrijwilligers, aandeelhouders en bestuurders.

6. Hoe gaat het in zijn werk?

Wantoestanden kunnen via onderstaand formulier gemeld worden.